سامانه نظام پیشنهادها صندوق کارآفرینی امید
 • به سامانه ثبت و بررسی پیشنهادها، صندوق کارآفرینی امید، خوش آمدید.
 • شما میتوانید از قسمت "ثبت پیشنهاد" نسبت به ثبت پیشنهاد خود در سامانه اقدام نمایید.
 • پس از ثبت، کد رهگیری که از سمت سامانه دریافت خواهید کرد را جهت پیگیری های آتی نزد خود نگه دارید.
 • از قسمت "پیگیری وضعیت" میتوانید با وارد کردن کدرهگیری و کد ملی نسبت به آخرین وضعیت بررسی پیشنهاد مطلع گردید.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پاسخ های احتمالی می توانید از طریق پست الکترونیک به نشانی nezampishnahad@karafariniomid.ir با دبیرخانه نظام مکاتبه نمایید.
مخاطبین گرامی
این سامانه صرفا جهت ارائه پیشنهادهای شما در خصوص ارتقاء جایگاه سازمانی و فرایندهای مربوطه طراحی شده است. لذا خواهشمند است از ثبت سایر موارد از جمله تقاضای تسهیلات خودداری فرمایید.
الف. مشخصات پیشنهاد دهنده / پیشنهاددهندگان
سایر اعضای گروه
عنوان پیشنهاد
شرح پیشنهاد
 

پیگیری وضعیت
 

الف) محورهاي درون سازماني
 • بهبود فرآيند پرداخت تسهيلات صندوق در مدل‌هاي مختلف
 • روش‌هاي شناسايي ظرفيت‌هاي اشتغال مناطق مختلف كشور با اولويت كسب و كارهاي خرد
 • روشهاي تجهيز منابع جديد با محوريت ارايه خدمات نوين و فناورانه
 • بررسي و تحليل كمي و كيفي (مدیریت دانش) تجارب گذشته صندوق در حوزه كسب و كارهاي خرد و ارايه مدل‌هاي توسعه سازماني صندوق بر مبناي آن تجربيات
 • ارايه مدل‌ها و روش‌هاي كاربردي مختلف افزايش راندمان كاري (بهره‌وري) و اثربخشي فعاليت‌هاي صندوق
 • ارايه مدل‌ها و روش‌هاي مختلف ارزيابي عملكرد درون سازماني (صف و ستاد)
 • ساماندهي وضعيت آمار و اطلاعات صندوق و تسهيل در بهره‌برداري از نتايج آن
ب) محورهاي برون سازماني
 • ارايه مدل‌ها و روش‌هاي بهبود فضاي كسب و كار كشور و چگونگی ارتقاء نقش صندوق در توسعه كسب و كارهاي خرد
 • ارایه روش‌هاي مؤثر در تأمين مالي خرد و ارايه مدل‌هاي عملياتي مربوطه و ارایه مدل های تجهیز منابع در كشور
 • معرفي كسب و كارهاي بازارمحور و شیوه های توسعه آنها
 • ارایه روش‌هاي نوين بازاريابي و بازارشناسي در کسب و کارهای خرد و کوچک
 • ارایه راهکارهاي شناسايي و تعامل با سرمایه گذارن و معرفي مشتريان بالقوه صندوق